But rarely find the South African
Another great HDHPY Website.
Trở Về Nhà arrow Đặc San
Đặc San
Hàng năm vào mỗi dịp Tết đến Hội Đồng Hương Phú Yên đều ấn loát một Đặc San. Hầu hết những bài thơ, truyện ngắn, biên khảo, phiếm chuyện, mẫu chuyện vui... đều con dân 'xứ nẫu' sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới gởi về và được Ban Chấp Hành sắp xếp và đăng vào trong Đặc San. Nội dung của Đặc San bao gồm:
 • Nói lên những vẻ đẹp quê hương - 'Quê Hương Núi Nhạn Sông Đà'
 • Phong tục tập quán nhằm đẻ di trì nền văn hóa tỉnh nhà cho những thế hệ mai sau nơi tha hương.

MP3 Gallery:
 • ChienSiVoDanh.mp3
 • CoBayCoBay.mp3
 • DongHa.mp3
 • EmVanMoMotNgayVe.MP3
 • LuaMauHanThu.mp3
 • NhaVietNam.mp3
 • VanConDayCacConCuaMe.MP3
 • >>Play now!
  Designed and Maintained by: OCgeeks.com
  casino casinos online casino casino online slots online casino slots live poker