But rarely find the South African
Another great HDHPY Website.
Trở Về Nhà
Giải Khuyến Học
Người viết: Người Quản Lý   
06/08/2008

Theo thông lệ hàng năm, HÐHPY chúng ta có tổ chức một buổi lễ Phát Thưởng Khuyến Học cho những em học sinh đồng hương xuất sắc trong ngày Hội Xuân.  Ngay từ bây giờ, xin quí vị bắt đầu gởi học bạ, bằng khen và những thành tích học vấn của các con em, từ lớp 6 đến lớp 12, về cho Hội để Ban Chấp Hành chúng tôi bắt đầu cứu xét.

 Để nâng cao sự khích lệ và mở rộng tinh thần khen thưởng, năm nay BCH sẽ linh động trong những tiêu chuẩn cứu xét học bạ để có nhiều học sinh được phát thưởng.  Chúng tôi nghĩ  rằng đây là một trong những phương cách tốt để khuyến khích và động viên tinh thần học vấn của con em chúng ta.

 Hạn chót gởi học bạ về cho Hội là ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Ngòai ra, nếu quí vị có những con em vừa tốt nghiệp đại học trong vòng 2 năm nay, xin gởi bản sao văn bằng hoặc dữ kiện về cho Hội.  BCH chúng tôi sẽ có bằng khen đến các sinh viên vừa tốt nghiệp.

 GHI NHẬN & PHÁT HUY THÀNH QUẢ CỦA ĐỒNG HƯƠNG

 Nhằm mục đích thâu thập và ghi nhận những thành công của bà con đồng hương Phú Yênhải ngoại trong tất cả mọi lãnh vực (học vấn, thương mại, thể thao, nghệ thuật ...). Xin quí vị đồng hương từ các tiểu bang ở Hoa Kỳ, cùng mọi quốc gia khác trên tòan thế giới, nếu quí vị biết được những đồng hương Phú Yên nào đã đạt được những thành quả xuất sắc, đáng ghi nhận và tán thưởng, xin quí vị viết một bản tường thuật ngắn, lượt kê những thành quả đó, cùng những chi tiết (nếu có hình ảnh càng tốt) và gởi về địa chỉ hộp thư của HÐHPY. Dựa vào những chi tiết của  quí vị, chúng tôi sẽ viết những loạt bài tường thuật, phóng sự trong các Đặc San Xuân của Hội nhằm ghi nhận và đề cao những thành quả đó của các đồng hương.  Xin thành thật cảm ơn quí vị.online casino australia
 
< Trước
MP3 Gallery:
 • ChienSiVoDanh.mp3
 • CoBayCoBay.mp3
 • DongHa.mp3
 • EmVanMoMotNgayVe.MP3
 • LuaMauHanThu.mp3
 • NhaVietNam.mp3
 • VanConDayCacConCuaMe.MP3
 • >>Play now!
  Designed and Maintained by: OCgeeks.com
  casino casinos online casino casino online slots online casino slots live poker