But rarely find the South African
Another great HDHPY Website.
Trở Về Nhà
Bản Tin
Người viết: Người Quản Lý   
06/08/2008

Mỗi tam cá nguyệt, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Phú Yên có phát hành một Bản Tin gởi đến đồng hương miễn phí.  Chủ trương của những Bản Tin là gởi đến Đồng Hương và Thân hữu những tin tức về sinh hoạt ngắn hạn cũng như dài hạn của Hội.  Ngoài ra còn có những tin tức liên quan đến quê nhà, tin vui, phân ưu ...

 

Nếu quí vị muốn nhận Bản Tin, xin gởi tên và địa chỉ về hộp thơ của Hội.

 

 

 Bản Tin 29     09/10/10  

 Bản Tin 28     06/22/09  

Bản Tin 27     10/26/08 

 Bản Tin 26     09/02/08 

Bản Tin 25     06/23/08

Bản Tin 24     09/23/07

Bản Tin 23     06/23/07

Bản Tin 22     10/22/06 

 Bản Tin 21     08/21/06

 Bản Tin 20     03/20/06

Bản Tin 19     08/19/05 

Bản Tin 18     03/18/05 

Bản Tin 15     03/15/04 

online casino australia
 
MP3 Gallery:
 • ChienSiVoDanh.mp3
 • CoBayCoBay.mp3
 • DongHa.mp3
 • EmVanMoMotNgayVe.MP3
 • LuaMauHanThu.mp3
 • NhaVietNam.mp3
 • VanConDayCacConCuaMe.MP3
 • >>Play now!
  Designed and Maintained by: OCgeeks.com
  casino casinos online casino casino online slots online casino slots live poker